Jirásek Alois - Bratrstvo I. Určeno pro dospělé
Krásná literatura - beletrie
Trvale v knihovně
Zarezervovat
 

Žánr: Historické romány


Je léto roku 1451. Janko Kozic Vlk se vrací z boje Slováků s Hunyadym s bohatou kořistí z válek domů do Zemanského Podhradí a je veselo. Ne tak docela ? otec obdivovaného hrdiny je znepokojen starostí o další dva ze svých synů. Nejmladší Ondrejko je váben navrátivším se udatným bratrem opustit domov i milou Zuzku pro vidinu dobrodružství a kořisti. Janko se vrátil sám a nemá tušení, kde zůstal Štefan, s nímž před časem vytrhl do pole. Ten se vrací ještě během hlučného veselí, takže celá velká mužská společnost se stává strnulým svědkem toho, jak Štefan, oko vyťaté, objímá starého otce pahýly svých rukou. Vlna války unesla tohoto druhého Kozice na Moldavu, v jednom střetnutí upadl do zajetí. Hunyady dal všechny zajatce zmrzačit a Štefan patřil k nemnohým, kteří mučení přežili. Jak dříve hleděl Ondrejka od vojny odvrátit, tak nyní otec svého nejmladšího posílá, aby zmrzačeného bratra pomstil. Než Ondrejko s výpravou vyrazí do pole, zaznívá magie lásky, čarování milému a jeho ochrany v podobě masti na rány a čehosi, co je zašito v opasku, co zoufalé Zuzce poskytla bohyně.
Cestou výprava potká zemana Blažeje Bodorovského s krasavicí Máriou, kterou předtím získal v Uhrách a která putuje s vojáky s tajnou myšlenkou na milého Imricha, jemuž by chtěla pomoci z vězení. Oba tábory míří ke Zvolenu, kde toho času sídlí Jan Jiskra z Brandýsa. Tomu se Kozicovi lidé zapíší a on je přijme do svých služeb. Slavnostním přijetím, hoštěním a zprávami o Talafúsově hrdinném přepadení Jageru (dnešního Egeru) jsou všichni dobře naladěni; jenom Janko Kozic Vlk znepokojeně myslí na to, co se děje s Evou, kterou potkal mezi českými vystěhovalci a kterou si oblíbil.
Eva kamsi odešla s českými vystěhovalci, zato o Máriu, démonickou a přitažlivou ženu, příslušníci národa, s nímž bratříci vedou boje, se vede jednání a zápas. V hazardní hře ji sice získá Jan Pobera z Lomu, ale tomu ji tajně odvádí na Muráň Talafús z Ostrova. Než se tento úprk zdárně ukončí a než Mária dostane příležitost prosit Talafúse o mírnost vůči uherským zajatcům, část Jiskrových vojsk včetně Koziců jede k Lučenci bojovat proti Hunyadymu.
Na výpadech do Uher pronikne Poberova rota až k Pešti a opojena vědomím, kam až vstoupil český husita, pálí a plení a s kořistí se vrací k Lučenci. Rota Janka a Ondrejka Koziců se z podobné, ale skromnější a ne tak mstivé výpravy vrací v horším stavu ? Ondrejko, vyslaný válčit, aby mstil svého zmrzačeného bratra Štefana, je vážně zraněn. Zůstává však na Lučenci, který mezitím obklíčilo veliké vojsko Jana Hunyadyho, zase krutě mstivé vůči zajatcům a připravené najít spojence v Němcích. Něž pak dojde k bitvě u Lučence, ještě na Muráni přijme hejtman všeho bratrstva Aksamit nejvyššího kapitána Horní země Jana Jiskru, a radí se o dalším postupu.
Odražení Uhrů od Lučence se zúčastní oba Kozicové, každý na jiném místě: Ondrejko mezi obleženými ? chrabrý mezi chrabrými, Janko mezi posilami, které přišly zvenku, se vyznamená tím, že zajme jagerského biskupa.
Při vítězné bitvě se dva sokové, kteří se nenáviděli ? Pobera a Talafús ? opět sejdou, ale svoje účty musí odložit až na čas po bitvě.
Zpráva o uherské porážce u Lučence rozruší Máriu na Muráni a vzbudí v ní odhodlání nastoupit do boje proti Hunyadyho nepřátelům, s pomocí Talafúse, který ji miluje.


Knížka hodnocena: 2814 x, hodnocení: 3


Editovat