Jirásek Alois - Mezi proudy III. Určeno pro dospělé
Krásná literatura - beletrie
Trvale v knihovně
Zarezervovat
 

Žánr: Historické romány


Zmatků v Čechách přibývá.
Arcibiskup Jan z Jenštejna odchází ze země. Zápas mezi králem a panstvem vrcholí. Do popředí vystupuje králova nestálost, vrtkavost a nechuť.
Král je zajat svými nepřáteli a vězněn na různých místech.
Ohnivec Šíp zabloudí do Betlémské kaple a uslyší Husovo kázání. Doslova Husovi propadne.
Jan Ohnivec, dlící na Karlštejně, několikrát navštíví otce. Starý Šíp se zahloubává do nábožných rozjímaní a nutí syna k rozpravám tohoto druhu. Jana však ani tyto rozhovory netěší. Je mu krušno ve službách vězněného krále, stýská se mu po mladé rodině v Praze.
Šípův syn dlí v zájmu krále na hradě Křivoklátě a marně se pokouší starého otce ochránit. Šípa zabije Kumán z uherského vojska krále Zikmunda, který právě vězní krále Václava IV., a ohnivcův dvůr se promění v jediný oheň.
Uhrové jsou rozprášeni. Jan se vrací smutně na Křivoklát.
Konečně je král přes nátlak svých věrných Rožmberkem propuštěn, ale od té doby je Václav IV. nemocný a stává se popudlivějším, díky čemuž vznikají nové spory.
Rožmberk se však mstí na všech, kdo nebyli s ním. Zvláště krutě se vypořádává s vladyky na Trocnově. Týrání dostupuje vrcholu tím, že je rožmberský dvůr přepaden, starý vladyka zabit a Trocnov spálen. Jan Žižka byl v tuto dobu v Praze ? jel tam po vítězství na panským vojskem, aby informoval krále. Král měl být zprávou podnícen, aby dostal odvahu a zamítl smír s pány a Zikmundem. Ale Žižka přišel pozdě. Dozvídá se o zkáze Trocnova a zahoří pomstou proti Rožmberkům ? spojí se s jinými opuštěnci a ztracenci, aby se pomstil. Uchyluje se na Zvíkov a poté do Prahy, když jej král vezme na milost a do svých služeb.
Václav IV. chce odstranit tehdejší schizma (dvojpapežství) a žádá pražskou univerzitu, aby ho podpořila. Německý rektor však odmítne ? a to byla poslední kapka, kterou nádoba královy trpělivosti přetekla. Král proto rád souhlasí s úpravou poměrů hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů a vydává Dekret kutnohorský.
Odchod německých profesorů a studentů z Prahy je předzvěstí strašlivých bouří, které nato v Čechách vzplanuly a otřásly Evropou.


Knížka hodnocena: 2539 x, hodnocení: 3


Editovat