Jirásek Alois - V cizích službách Určeno pro dospělé
Krásná literatura - beletrie
Trvale v knihovně
Zarezervovat
 

Žánr: Historické romány


Hejtmanská sláva husitů dohasínala, husitští hrdinové vymřeli. Jen z vypravování dědů se jejich vnukové dovídali o slavných činech svých předků. Touha po válečných dobrodružstvích a po bohaté kořisti lákala i je do cizích služeb. Marně tomu bránily zákazy krále Vladislava Jagellonského. Vyšší i nižší šlechta jich však nedbala, v zemi nebyl pořádek ani kázeň.
Také mladý Mikuláš z rodu Jeníků z Mečkova odchází z rodné tvrze Uherska na Chrudimsku do ciziny hledat slávu a zisk. V Bavorsku se dá do služeb falckraběte Ruprechta, který se chystal k boji s císařem Maxmiliánem o bavorské dědictví. Sličná falckraběnka tak okouzlí mladého Mikuláše, že se stane jejím bezděčným sluhou. Kvůli ní se vrací mladý vladyka do Čech, aby tam pro falckraběte najímal vojsko. Proti výslovnému královu zákazu i přes všechno varování moudrého pana Viléma z Pernštejna přemluví k výpravě do ciziny své krajany, které zaslepila naděje na slávu a peníze. A tak tisíce bojovníků s četnými zemany ? mezi nimi i Mikulášův otec ? na válečných vozech po husitském způsobu přechází hranice do Bavor.
Proti vojně Němců s Němci brojí bavorský kancléř Rohrbek, falckraběnčin nepřítel. Jelikož nemůže válce zabránit, otráví falckraběte. Aby nedošlo k demoralizaci vojska, falckraběnka po dohodě s Mikulášem zatají manželovu smrt. Německé vojsko se však o smrti dozví, zatímco Mikuláš českému vojsku z oddanosti k milované falckraběnce záměrně nic nesdělí.
Češi jsou tedy osamoceni. Císařští obklíčí české vojsko na pláních pod Schönberkem ze všech stran, takže je jako v pasti. Tři tisíce Čechů stojí bez děl proti 16 tisícům dobře vyzbrojeným vojákům. I přes hrdinný boj dojde k vážnému masakru ? přes 1,5 tisíce Čechů zahyne. Mikuláš sice raněný přežívá, falckraběnka, která vše prohrála a musí odevzdat svůj majetek, zničena navíc výčitkami svědomí za padlé, umírá. A Mikuláš umírá později také?


Knížka hodnocena: 2503 x, hodnocení: 3


Editovat