Beneš Karel Josef - Dračí setba Určeno pro dospělé
Krásná literatura - beletrie
Trvale v knihovně
Zarezervovat
 

Žánr: historické


Dračí setba dějem bezprostředně navazuje na Benešovo nedávno zvonu vydané dílo Mezi dvěma břehy, které představuje vstupní svazek autorem chystaného románového cyklu o památném roce 1848, s výraznou osobností J.V.Friče v popředí.
Shodně s knihou předchozí zachovává autor i zde komposiční rozvržení do epického dvojpásma-pražského a vídeňského-,jež mu umožňuje doličovat a osvětlovat události v Praze událostmi v rakouském sídelním městě a dovoluje mu pronikat do nejjemnějšího pletiva složité tehdejší vnitřní i mezinárodní situace.
Román nezabírá velké časové rozpětí, co je však do těch posledních 14 dnů března 1948 nahuštěno děje, plného rozčilujícího napětí, poctivého boje i průhledů do záludných intrik, nečekaných zvratů, vítězství i proher!
Metternich odstoupil, ale jeho dračí setba znovu a znovu klíčí ze země. Odpůrci nového kurzu v císařské rodině a v dvorních kruzích se nevzdali, naopak houževnatě se brání nástupu nových politických a společenských sil.
Windischgratz, vojenská hlava těchto reakčních piklů, jehož portrét je zdařilých protějškem Metternichova portrétu, tajně osnuje násilný převrat, avšak lidové vrstvy soustředěné kolem univerzity, jež je srdcem odboje, jsou na stráži, včas zavedou v městě vysokou vlnu konstitučního hnutí a postaví císaře a vládu před rozhodnutí: buď konstituci -nebo revoluci.
Autor v dramaticky vyhrocených obrazech líčí rozklad v císařské rodině a vládnoucích kruzích v protikladu k revolučnímu rozmachu vídeňského lidu a úporný zákulisní boj o konstituční patent, jejž Ferdinand Druhý vydává v poslední chvíli, těsně před příjezdem uherského a českého poselstva.
Praha zatím žije v ovzduší optimismu, očekávajíc výsledky vídeňského jednání, a upíná důvěřivé naděje k předsedovi vlády hr. Kolovratovi, kdysi příznivci českých národních snah


Knížka hodnocena: 1459 x, hodnocení: 3


Editovat