Listina z roku 1239
Stanětice
 Dnes je sobota 21.07.2018, svátek má Vítězslav
Stránky již shlédlo 642421 lidí. Dnes 9 návštěvníků.

OsobnostiProf. JUDr. Jiří Hoetzel

Prof. JUDr. Jiří HoetzelPrávník, profesor, autor první československé ústavy a odborných publikací, čestný občan Domažlic

Narozen 10.9.1874 - Stanětice čp. 40

Zemřel 21.7.1961 - Praha

autor děl: Nauka o správních aktech, Čs.správní právo,Ústava ČSR,Strany v rak.řízení správním.

Jiří Hoetzel, teoretik správního práva, byl výjimečnou osobností právní vědy. Stal se skutečným nástupcem profesora Jiřího Pražáka, zakladatele českého veřejného práva. Profesora Pražáka si Hoetzel velmi vážil a připsal jeho památce jedno ze svých základních děl Strany v Rakouském řízení správním (1911)
Na domažlickém gymnáziu maturoval v r. 1896.
Po studiích na pražské právnické fakultě působil Hoetzel jako koncipista a později jako vicesekretář českého zemského výboru. Od počátku ho však přitahovala vědecká práce. Jeho první větší studie Nauka o správních aktech (1907) prozrazuje již teoretickou vyzrálost mladého právníka.
V červnu 1908 Hoetzel habilitoval, v roce 1912 byl jmenován mimořádným profesorem a počátkem září 1918 řádným profesorem správní vědy a správního práva na pražské právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl examinátorem státní zkušební komise historickoprávní a státovědecké. V letech 1925 - 1926 stál v čele právnické fakulty jako její děkan. Byl členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění a zastával mnohé funkce v mezinárodních vědeckých společnostech.
Jako vynikající právník se zúčastnil jednání při mírové konferenci za naši republiku. V prvních letech Československé republiky působil jako odborový přednosta ministerstva vnitra a stal se poradcem vlády a parlamentu v oblasti legislativy. Významně přispěl k vytvoření celkové koncepce čs. správního práva, byl tvůrcem první československé ústavy z roku 1920 a autorem důvodové zprávy k vládní osnově ústavy. Ústavní listině věnoval několik svých studií publikovaných např. v Právníku, zde byl jedním z odpovědných redaktorů, a ve Sborníku věd státních a právních, který redigoval. Pracoval v Poradním sboru pro otázky hospodářské a stal se předsedou jeho sekce pro reformu veřejné správy.
J. Hoetzel napsal řadu vynikajících děl, z nichž práce Záruky a exekuční prostředky v rakouském právu správním (1915) byla odměněna Randovou cenou České Akademie pro slovesnost, vědy a umění. V roce 1924 vydal Všehrd poprvé Hoetzelovu výbornou studijní příručku Soudní kontroly veřejné správy a v roce 1934 vyšla jeho učebnice Československé správní právo (část všeobecná) Hoetzelovy práce jsou založeny prioritně na pozitivistické metodě. Lze v nich spatřovat vliv J. Pražáka, O. Mayera a francouzských teoretiků veřejného práva.
Se jménem J. Hoetzela je spojen také měsíčník Správní obzor, který byl založen v roce 1909 Klubem konceptních úředníků Království českého. Hoetzel se stal redaktorem a přispivatelem tohoto časopisu, který byl věnován výlučně správní vědě.
Hoetzel spolupracoval i na druhém vydání Mischler-Ulbrichova Oesterreichisches Staatswörterbuch. Dále působil jako spoluredaktor Slovníku veřejného práva československého a do této významné právnické encyklopedie přispěl například hesly Honební právo a Řízení správní. O procesní právo správní se Hoetzel živě zajímal od počátku své vědecké a pedagogické práce a zasloužil se o vytvoření moderní nauky správního řízení.
Podílel se na vzniku "Květnové ústavy" (1945). 23. 12. 1937 byl jmenován čestným občanem Domažlic. V roce 1942 navštívil Domažlice a z jeho návštěvy se dochoval podpis v pamětní knize města Domažlice.
Po roce 1945 neměl již příležitost výrazněji zasáhnout do vědecké činnosti. Výsledky jeho dlouhodobé teoretické práce, která vycházela i z důkladné znalosti judikatury domácího veřejného práva, představují významný přínos pro českou právní kulturu.
Život J. Hoetzela se uzavřel v roce 1961.
V r. 2000 byla o jeho jméno doplněna pamětní deska na starém domažlickém gymnáziu (dnešní Střední zdravotní škola).

» Matrika

vloženo: 13.2.2005  

 

Galerie

Prof. JUDr. Jiří Hoetzel

Právě jste na stránce č. 1
Stanětické nej...

Kostel a socha sv. Kunhuty
Koupaliště
Dvůr
Škola
Víceúčelové zařízení
Listina z roku 1239
Prof. JUDr. Jiří Hoetzel
Jakub (Jack) Flor
Jiří Šlégl
Božena Němcová ve Staněticích
Hasičská kronika 1880 - 1961
Kronika obce 1925 - 1974

Odběr novinek | RSS | Mobilní verze | Přihlásit se | Mapa stránek

Stanětice ©